Skip links

Lokalita

Město Olomouc

Olomouc je metropolí Olomouckého kraje a střední Moravy. Historie města sahá až do 11. století, kdy stálo u počátků české státnosti. Po staletí byla Olomouc hlavním městem Moravy, významným sídlem církve, armády a centrem vzdělanosti. Dodnes je malým velkoměstem s významnými institucemi a bohatým kulturním a společenským životem. Pravidelně se umisťuje na předních místech žebříčků měst s vysokou kvalitou života v ČR. Nakladatelství Lonely planet nedávno zařadilo Olomouc mezi 10 skrytých pokladů Evropy.

 • centrální poloha ve středu Moravy,
 • více než 100 000 tisíc obyvatel,
 • 6. největší město v ČR,
 • olomoucká aglomerace: 438 tisíc obyvatel,
 • sídlo Olomouckého kraje, krajského a vrchního soudu,
 • největší památková rezervace po Praze,
 • univerzitní město (8 fakult, 24 tisíc studentů),
 • průmyslové centrum střední Moravy,
 • hustá síť městské hromadné dopravy (autobusy, tramvaje),
 • kongresová centra a výstavnictví (Výstaviště Flora),
 • památka v UNESCO – Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí.

Město Olomouc
Galerie Šantovka
Envelopa Office

Strategická poloha

 • na všech středoevropských dopravních koridorech a logistických sítích,
 • přímé napojení na dálnice D1, D35 a D46,
 • vzdálenosti: Ostrava 100 km, Brno 80 km,
 • mezinárodní letiště Brno: 75 km,
 • na hlavní vnitroměstské tranzitní komunikaci,
 • železniční uzel Olomouc (osobní i nákladní doprava) 3 min,
 • tramvajová trať na vnějším okraji území,
 • dostupnost autobusovou dopravou,
 • krátká dojezdová vzdálenost záchranné služby a hasičů

Olomouc – univerzitní město

Univerzita Palackého je druhá nejstarší univerzita v ČR. V mezinárodních žebříčcích hodnocení kvality zaujímá druhé místo za Univerzitou Karlovou v Praze.

8
fakult
840
studijních programů
24 000
studentů
141.
místo mezi světovými univerzitami

Olomouc – průmyslové centrum střední Moravy

Olomouc má dlouhou tradici průmyslové výroby již od 19. století. V Olomouckém kraji sídlí 150 průmyslových podniků, které zaměstnávají cca 44 700 osob.

Potravinářský průmysl

Strojírenský průmysl

Chemický průmysl

Elektrotechnický průmysl

Stavební průmysl

Polygrafický průmysl

Vědecko-výzkumná centra

Při Univerzitě Palackého působí špičková vědecko-výzkumná centra a centra excelence, podílející se na řadě významných mezinárodních výzkumných projektů.

CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute)

Ústav molekulární a translační medicíny

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Významné regionální firmy

FARMAK, a.s.
ISH PUMPS OLOMOUC a. s.
Sigma Group a.s.
UNEX a.s.
Nestlé Česko s. r. o.
TOS Olomouc, s. r. o.
OLMA, a. s.
GRIOS s. r. o.