Skip links

O projektu

Skupina Redstone chce proměnit zanedbaný brownfield na Velkomoravské ulici v novou městskou čtvrť. Rozsáhlý brownfield v centrální části Olomouce, lemovaný vnitřním městským okruhem a řekou Moravou se promění v kvalitní urbanistický projekt. Ten organicky propojí nejrůznější aspekty života budoucích obyvatel od práce přes bydlení až po různé formy trávení volného času.

Základní požadavky projektu

  • Využití území s vysokým zastoupením zeleně.
  • Široká škála funkcí (bydlení, komerční nemovitosti,
    obchodních prostory, administrativní budovy atd.).
  • Možnost umístění zařízení infrastruktury městského a krajského významu (např. multifunkční arény pro sport a kulturu, zařízení po vědu a výzkum).
  • Plná občanská vybavenost.
  • Sportovní a školská zařízení.

Informace o projektu

15-20 miliard Kč

Celkový objem investice

Konec roku 2022

Dokončení demoličních prací

Druhá polovina roku 2024

Zahájení výstavby 1. etapy

Lokalita

Prostorové uspořádání Olomouce

Plán

Územní plán

Analýza

Analýza současného stavu

Situace

Situace širších vztahů