Skip links

Demoliční práce jsou v plném proudu. K zemi jdou bývalé vojenské objekty.

Úvodní fází procesu revitalizace rozsáhlého areálu je demolice bývalých vojenských budov. Demoliční práce započaly 1. 10. 2021. V plánu je zbourat celkem 35 objektů. Předpokládaný objem betonu a suti se odhaduje na 65 000 m³.

Proces čištění areálu zahrnuje kácení náletových dřevin, vyklízení všech objektů a okolí, vytyčení inženýrských sítí a až poté samotnou demolici nadzemních a podzemních konstrukcí. Poslední fází jsou zpětné zásypy s hutněním.

Předpokládaný termín dokončení demolice je konec roku 2022.

Obří vojenský areál v Olomouci jde k zemi, developer Morávek chystá novou čtvrť – Olomoucký deník (denik.cz)