Skip links
Recyklace stavebních materiálů

Recyklace stavebního materiálu pomůže životnímu prostředí a dopravě

V rámci probíhající demolice jsou se snažíme eliminovat ekologické a ekonomické dopady. Veškerý inertní materiál zbylý po zbouraných objektech bude recyklován a opětovně využit. Nechceme plýtvat surovinami a podporujeme cirkulární ekonomiku.

Odlehčíme také městské dopravě. Ze stavby se totiž nebude odvážet materiál na skládku, se kterým by muselo jinak odjet přes 4 000 nákladních vozidel. Přeprava by způsobila výrazný nárůst zatížení emisemi CO2.

Od bourání k nanotechnologii. Suť z bývalých opraven na Velkomoravské ještě najde využití | Společnost | Zprávy | Olomoucká Drbna – zprávy z Olomouce a Olomouckého kraje