Skip links

Připravujeme koncepci nové městské čtvrti

Souběžně s rozjezdem revitalizace areálu na Velkomoravské a jeho přípravou pro novou výstavbu vzniká koncepční studie území, která navrhuje jeho základní členění a funkce.

Východiskem je v Olomouci osvědčený koncept blokové zástavby. Studie počítá v lokalitě především s bydlením. Developer chce lokalitu nabídnout také pro podnikání, nákupy a voplnočasové aktivity.

V rámci koncipování nové čtvrti vycházíme z principů hnutí New Urbanism, které věří v provázanost kvality urbanistického řešení a pozitivního životního pocitu  obyvatel. Cílem je, aby nově vzniklá část Olomouce byla vyhledávanou lokalitou pro spokojený život.

Studie by měla být hotová letos na podzim a bude sloužit jako podklad pro zpracování dalších fází projektové dokumentace. Nová olomoucká čtvrť by měla vyrůst v horizontu 10 až 15 let. Odhadovaný objem celkové investice je 15-20 miliard korun.

Z vojenských skladů vznikne nová olomoucká čtvrť s multifunkční halou – iDNES.cz